Chúng tôi là Ladotea | Chè Lâm Đồng | Chè Việt Nam

Lam Dong Tea Joint Stock Company

Ladotea

Công ty cổ phần chè Lâm Đồng là một trong những doanh nghiệp sản xuất chè lớn của Lâm Đồng.
Công ty được Nhà nước thành lập từ năm 1976, trên cơ sở kế thừa các đơn vị sản xuất, chế biến chè có từ trước năm 1975 và tiếp tục phát triển mở rộng; Công ty chuyên trồng, chế biến và kinh doanh các loại chè.

  • Địa chỉ : 1 Quang Trung, Thành Phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
  • Tel : (+84)28.38553380 / (+84)28.38535365
  • Fax : (+84)28.38549868
  • Email : ladotea@gmail.com
  • Website : www.ladotea.com.vn

Featured Products

Oolong tea
Oolong
Green Tea in bulk
Greentea
Black Tea in bulk
Blacktea