CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ LÂM ĐỒNG

Lâm Đồng là một tỉnh thuộc cao nguyên Nam Trung bộ, với đất đai màu mỡ, khí hậu thích hợp và độ cao từ 800-1600m so mặt biển. từ năm 1927 cây chè đã được trồng, chế biến và kinh doanh với quy mô ngày càng lớn. Ngành chè đã trở thành một trong những ngành kinh tế chủ lực của Lâm Đồng. tỉnh có vùng tập trung lớn nhất Việt nam với diện tích chè lên đến trên 23.000 ha, chiếm 25% diện tích chè cả nước. Chè Lâm Đồng với hương vị độc đáo của chè vùng cao, giúp cho sản phẩm chè Việt Nam ở phía Nam thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng sản phẩm chất lượng cao của khách hàng trong và ngoài nước trong nhiều năm qua.

Công ty cổ phần chè Lâm Đồng là một trong những doanh nghiệp sản xuất chè lớn của Lâm Đồng.

Công ty được Nhà nước thành lập từ năm 1976, trên cơ sở kế thừa các đơn vị sản xuất, chế biến chè có từ trước năm 1975 và tiếp tục phát triển mở rộng; Công ty chuyên trồng, chế biến và kinh doanh các loại chè.

Trong hơn 30 năm qua, Công ty đã nhiều lần thay đổi mô hình tổ chức sản xuất và tên gọi.

Tháng 7 năm 2007, toàn bộ Công ty chuyển thành Công ty cổ phần với tên gọi là Công ty cổ phần chè Lâm Đồng.

Với công nghệ chế biến hoàn toàn được cơ giới hóa, búp chè được cung cấp từ vườn chè của Công ty và một phần được lựa chọn từ các vườn chè của nhân dân địa phương có sự quản lý chặt chẽ nhằm đảm bảo vấn đề an toàn thực phẩm cho sản phẩm chế biến. Công ty có khả năng cung cấp cho thị trường 5000 tấn/năm các loại sản phẩm chè như chè đen OTD, chè đen CTC, các loại chè xanh, chè hương.

Công ty cổ phần chè Lâm đồng có khả năng cung cấp ổn định các sản phẩm chè cho khách hàng trong và ngoài nước, đồng thời có đủ khả năng là đối tác hợp tác đầu tư phát triển cho các doanh nghiệp quan tâm đến việc kinh doanh các sản phẩm chè tại Lâm Đồng.

Sản phẩm của Công ty cổ phần chè Lâm Đồng đã đựơc xuất khẩu đến thị trường các nước khu vực Châu Á, Châu Âu, và Bắc Mỹ.

Công ty cổ phần chè Lâm Đồng là Hội viên Hiệp hội chè Việt Nam (Vitas) và là Hội viên Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI).