CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ LÂM ĐỒNG

Địa chỉ : 1 Quang Trung, Thành Phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Tel : (+84)28.38553380 / (+84)28.38535365
Fax : (+84)28.38549868
Email : ladotea@gmail.com
Website : www.ladotea.com.vn