CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ LÂM ĐỒNG

Địa chỉ : 1 Quang Trung, Thành Phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Tel : (+84) 263. 3717799 / (+84) 263.862183 / (+84) 263.864095
Fax : (+84) 263.3863780
Email : ladoteavietnam@gmail.com
Website : www.ladotea.com.vn