Trà Oolong là một sản phẩm của Ladotea. Lợi ích sức khỏe của trà Oolong tăng gấp đôi do kết hợp ưu điểm của trà đen và trà xanh. Theo Hiệp hội chè của Hoa Kỳ, trà Oolong dung hòa giữa trà xanh và đen vì trong quá trình sản xuất trà được lên men một phần.