Sứ mệnh của Ladotea là trồng, sản xuất và cung cấp đa dạng các loại chè để tạo ra những thức uống tốt cho sức khỏe của mọi người ở Việt Nam và trên thế giới.