Ladotea phấn đấu trở thành một thương hiệu chè hàng đầu Việt Nam.